Opis

Izvedba gradbeno-obrtniških in inštalacijskih del ter zunanje ureditve za objekt Center Četrtne skupnosti Golovec v Ljubljani.

MESTNA OBČINA LJUBLJANA – Center Četrtne skupnosti Golovec

Naročnik:

MESTNA OBČINA LJUBLJANA

Lokacija izvedbe:

Ljubljana – Golovec

Vrsta del: