Opis

Investitor se je odločil, da bo hotel pridobil 4 zvezdice in se bo tržil kot manjši butični hotel, ki ima v svojem sklopu tudi priznano restavracijo in kavarno lastne blagovne znamke. Hotel je zgrajen oz. obnovljen kot »pametna hiša«

Gre za objekt, ki stoji na vogalu Slovenske in Erjavčeve ceste. V preteklosti je bil poznan kot hiša Dr. F. Luckmanna in je spomeniško zaščiten, saj je bil zgrajen leta 1932.

Objekt je zidan s polno opeko, stropi nad kletno in pritlično etažo so AB-plošča, strop nad 1., 2. in 3. etažo pa je lesen, tramovni, z obeh strani opažen in z vmesnim nasutjem. Kljub mnenju inštituta ZRMK, da se leseni medetažni stropniki lahko ohranijo, se je investitor odločil, da le-te zamenja za jeklene nosilce, na katere se je položila jeklena pločevina, ki obenem služi kot opaž, v katerega se je po vstavitvi jeklene armature vlil beton.

HOTEL CUBO

Naročnik:

Hotel Cubo d.o.o.

Lokacija izvedbe:

Ljubljana

Vrsta del:

Rekonstrukcija