Opis

Objekt je zasnovan kot lesen in nizko energetski večstanovanjski objekt z devetimi stanovanji. Objekt po etažnosti zajema klet, pritličje, I. in II. nadstropje in terasno etažo. V kleti je parkirišče, kolesarnica, shrambe, hodnik, osebno dvigalo in dvigalo za avtomobile. V kleti je 15 parkirnih mest + 2 parkirni mesti za obiskovalce, ter v nivoju terena eno kratkotrajno mesto za obiskovalce, skupaj 18 parkirnih mest.

Objekt je temeljen na betonskih pilotih in temeljni plošči. Stene in plošča nad kletjo so betonske izvedbe. Ostali nosilni del objekta je v leseni izvedbi, tako stene, kot stropne plošče. Vsa obrtniška oziroma zaključna dela bodo izvedena v normalni kvaliteti srednjega kvalitetnega razreda. Fasada se izvede kot kontaktna fasada.

Na dostopni poti do objekta se izvede asfaltiran prometni priključek. Obračanje vozil se vrši na investitorjevem zemljišču, zagotovljen je dostop gasilskim vozilom. Dostopne poti do objekta in zunanje površine se izoblikujejo po terenu. V atrijih, ki pripadajo stanovanjem v pritličju se izvede tlakovana terasa in zelenica. Ostale skupne površine se izvedejo v tlakovanih poteh in zelenicah, v sklopu katerih bo izvedeno otroško igrišče, zaščiteno z ograjo.

NOVOGRADNJA OBJEKTA VILA ROŽNA DOLINA – CONDOMINIUM

Naročnik:

ASSETCO d.o.o., Tbilisijska ulica 59, 1000 Ljubljana

Lokacija izvedbe:

Večna pot (81), Ljubljana

Vrsta del: