Opis

Objekt je zasnovan štirietažno: K + P + 2N. Klet je namenjena parkirnim mestom in strojnici. Pritličje je namenjeno razstavnemu salonu pohištva in recepciji hotela ter spremljevalnim prostorom. Nadstropja so namenjena hotelskim sobam. Oblika objekta je enostaven pravokotnik, s čimer dosežemo dober izkoristek prostora in malo energetskih izgub.

Konstrukcija objekta je zasnovana kot armiranobetonska skeletna konstrukcija na kvadratnih stebrih. Temelji objekta so armiranobetonski, kombinirani točkovni, pasovni s temeljnima ploščama (pod jaškom dvigala).

Nadstrešnica je zgrajena iz jeklenega okvirja stebrov in nosilcev vezanih na armiranobetonsko konstrukcijo objekta. Okvir izložbe je izdelan iz jeklenega okvirja, pričvrščenega na armiranobetonsko konstrukcijo.

SALON POHIŠTVA IN HOTEL NOX

Naročnik:

HIT PRELESS d.o.o.

Leto izvedbe:

06/13/2023

Lokacija izvedbe:

Ljubljana - Vižmarje

Vrsta del:

Novogradnja hotela