Opis

Gradnja Podružnične šole in vrtca Turjak. Gradbena, obrtniška in instalacijska dela ter zunanja ureditev za novogradnjo podružnične šole od 1. do 4. razreda in 4 enote vrtca z vsemi spremljajočimi prostori in zunanjo ureditvijo, ter dobava in montaža opreme.

OBČINA VELIKE LAŠČE – POŠ in vrtec Turjak

Kategorija:

Naročnik:

Občina Velike Lašče

Lokacija izvedbe:

Velike Lašče

Vrsta del:

Izgradnja podružnične šole in vrtca