Opis

Gradnja lesenega montažnega vrtca v Bohinjski Bistrici

Novi enajst oddelčni vrtec je zasnovan v obliki treh med seboj povezanih objektov: v prvem so v pritličju servisni prostori in v nadstropju igralnice za drugo starostno obdobje, v drugem igralnice za prvo starostno obdobje, v tretjem pa večnamenski prostor z dodatnim prostorom za igro in športno dejavnost otrok. Vrtec ima lastno kuhinjo, ob stavbi pa so tudi trata, igrišče, pokrita učilnica na prostem in parkirišče.

Občina Bohinj –  Vrtec Bohinjska Bistrica

Kategorija:

Naročnik:

Občina Bohinj

Lokacija izvedbe:

Bohinjska Bistrica

Vrsta del:

Izvedba gradbeno obrtniških in inštalacijskih del za gradnjo vrtca