Opis

Izvedba vseh potrebnih gradbeno obrtniških del za izgradnjo montažnega vrtca ter dobava vse zahtevane opreme in pridobitev vseh potrebnih upravnih dovoljenj za predajo objekta naročniku.

Mestna občina Nova Gorica – Vrtec Grgar

Kategorija:

Naročnik:

Mestna občina Nova Groica

Lokacija izvedbe:

Nova Gorica

Vrsta del:

Projektiranje in gradnja montažnega vrtca