Opis

Obstoječ vrtec smo zaradi neustrezne gradnje, salonske kritine in močnega posedanja porušili, na tem mestu pa postavili nov 5-oddelčni vrtec v dveh etažah – klet in pritličje. Pritlični del je zasnovan v montažni leseni gradnji in sicer s križno lepljenimi ploščami. Fasada in vse notranje nosilne konstrukcije so izvedene v lesu, njegova posebnost pa je zelena streha. Zunanji obod vrtca je bogato ozelenjen z drevesi in grmovnicami, celotno območje pa je ograjeno.

Vrtec Otona Župančiča, enota Čebelica

Kategorija:

Naročnik:

Mestna občina Ljubljana

Leto izvedbe:

2014

Lokacija izvedbe:

Ljubljana - Bizovik

Vrsta del:

Rušitev obstoječega in novogradnja lesenega vrtca