Opis

Obstoječi vrtec je dvoetažen objekt velikosti 1.791,7 m2 s petnajstimi igralnicami. Višinska kota pritličja je na 315,60 nmv. Vrtec je zasnovan v petih atrijskih enotah ob katerih ima vsaka garderobo in otroške sanitarije za tri igralnice, ter skupni atrij na katerega so direktno vezane igralnice. V pritličju so tudi prostori za vzgojitelje (pedagoška soba in sanitarije) Vse enote so povezane med seboj s servisnim hodnikom, le ta pa preko dvojnih malo tovornih dvigal in internih stopnišč s prostori v kleti, oblikovanimi kot AB piloni prislonjenimi k glavnemu objektu. V kleti, ki je delno vkopana so upravni prostori, kuhinja, servisni prostori, stanovanje za hišnika predelano v pisarne in zaklonišče.

Kletna etaža je je ožja kot pritlična, tako da napušč pritličja tvori nekakšen nadstrešek nad servisnimi vhodi (vhod v kurilnico, vhod v kuhinjo, vhod v upravo, vhod v pralnico) v kletno etažo.

Predmet posega je povečanje in predelava kletnih prostorov in celovita prenova, ki zajema celoten objekt vrtca.

Celovita prenova objekt VRTEC ŠENTVID enota Sapramiška

Kategorija:

Naročnik:

MESTNA OBČINA LJUBLJANA

Leto izvedbe:

julij 2021 – oktober 2021

Lokacija izvedbe:

Ljubljana - Šentvid

Vrsta del: