Opis

Objekt šole je precej razgiban. Pritlična etaža je na štirih različnih nivojih, prostori šole pa so razporejeni v štiri medsebojno tesno povezane dele objekte. Podolgovat »objekt A« je osrednji del šole. Na obeh straneh vzdolžnega hodnika so v pritličju in nadstropju nanizani učilnice in kabineti. V kleti je večnamensko zaklonišče v katerem so garderobe za otroke in toplotna postaja. Etaže »objekta A« so medsebojno povezane s tremi stopnišči. Glavno veliko stopnišče je v osrednjem delu objekta. Na obeh koncih vzdolžnega hodnika sta še dve manjši požarni stopnišči. Na severovzhodno stran »objekta A« je priključen »objekt B« z jedilnico in kuhinjo in v nadaljevanju še »objekt C« v katerem je telovadnica z garderobami in knjižnica. Objekta B in C sta pritlična. Pod »objektom B« je manjše zaklonišče. Na jugozahodni strani se na »objekt A« navezuje »objekt D«. V pritličju je urejen vrtec. Obstoječi objekt ima okoli 5687 m2 uporabnih površin.

Predvideni posegi obsegajo celovito sanacijo vseh prostorov ter nadzidavo osrednjega dela objekta. Predvidena je dodatna toplotna izolacija stavbnega ovoja, zamenjava oken in zunanjih vrat, prenova tlakov, prenova notranjih vrat, vgradnja akustičnih tehničnih stropov, zamenjava svetil, prenova električnih in strojnih napeljav in izboljšava varovanja objekta pred požarom.

Celovita sanacija in nadgradnja OŠ NOVE FUŽINE

Kategorija:

Naročnik:

MESTNA OBČINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Leto izvedbe:

dokončanje 30.9.2021

Lokacija izvedbe:

Ljubljana, Nove Fužine

Vrsta del: