Opis

Izvedli smo adaptacijo prostorov III. in IV. nadstropja DSO Bežigrad. Med izvedbo del je dom normalno obratoval.

Doseženi cilji adaptacije:

  • izboljšanje funkcionalnosti prostorov
  • izpolnjevanje pogojev iz Pravilnika o minimalnih tehničnih zahtevah za izvajalce socialnovarstvenih storitev
  • celovita obnova in adaptacija sanitarnih prostorov
  • zamenjava talnih oblog
  • funkcionalne izboljšave skupnih prostorov v bivalni enoti
  • zagotavljanje požarnih sektorjev iz požarne študije
  • zamenjava in razširitev notranjih vrat
  • obnova opreme

DSO LJUBLJANA BEŽIGRAD

Naročnik:

Dom starejših občanov Ljubljana - Bežigrad

Lokacija izvedbe:

Ljubljana - Bežigrad

Vrsta del:

Rekonstrukcija z dobavo in montažo pohištva