Opis

V okviru naložbe smo energetsko prenovili objekt, izvedli preureditev bivalnih in sanitarnih prostorov ter prezračevanje kuhinje in pralnice. V okviru energetske prenove je bila izvedena izolacija fasade, zamenjano je bilo stavbno pohištvo, izolirano podstrešje, sanirana tla, urejeno prezračevanje sob, prav tako so bila zamenjana tudi svetila v depandansi. Optimizirali smo sistemsko in lokalno regulacijo ter uvedli energetski menedžment in upravljanje z energijo.

Objekt Depandansa je bil zgrajen 1984 leta. V objektu je 6 nastanitvenih oddelkov in 118 stanovalcev.

Obstoječe nosilne stene so pozidane z izospan zidaki v debelini 24cm. Sicer pa so armirano betonski slopi in stebri v rastru 3.75m v vzdolžni in prečni smeri. Objekt ima v centralnem delu: K+P+1N+2N.

DSO LJUBLJANA VIČ – RUDNIK, ENOTA BOKALCE

Naročnik:

Dom starejših občanov Ljubljana Vič-Rudnik

Leto izvedbe:

2017 - 2018

Lokacija izvedbe:

Ljubljana, Bokalce

Vrsta del:

Rekonstrukcija in dozidava