Opis

Dvorana za kulturne, družbene in športne aktivnosti je zgrajena na mestu obstoječe telovadnice pri OŠ Ivana Tavčarja v Gorenji vasi, ki je bila predmet rušitve.
Glede na potrebe naročnika, Občine Gorenja vas – Poljane, je bila predvidena zasnova tri-delne večnamenske dvorane, s tribunami in potrebnimi spremljajočimi prostori (prostor za fizioterapijo, masažo in razgibavanje, garderobe, sanitarije,…), ki bi bila umeščena ob osnovni šoli Ivana Tavčarja, vzdolž severne fasade.

Osnoven gabarit nove dvorane je 45,15 m x 29,05 m x 11,00 m (delno vkopano).
Stavba je grajena iz lesenih konstrukcijskih materialov z lesenim zunanjim stavbnim pohištvom in z leseno masivno fasadno oblogo.

Materiali so izbrani na osnovi trajnosti, pri čemer smo dali prednost materialom iz obnovljivih virov in materialom naravnega izvora. Konstrukcija nevkopanega dela stavbe je skoraj v celoti iz lesa. Sestavljajo jo lesene stene s stebri iz lepljenega lesa, ki so sidrani v AB stene pritličja in se nadaljujejo v lomljeno strešno leseno konstrukcijo. Ostali deli fasad v nadstropju so zastekljeni s trojno zasteklitvijo, ki ima toplotno prehodnost U≤ 0,9 W/m2K. Vse zunanje stavbno pohištvo je leseno, način vgradnje po smernici RAL.

DVORANA ZA KULTURNE, DRUŽBENE IN ŠPORTNE AKTIVNOSTI (Gorenja vas)

Kategorija:

Naročnik:

Občina Gorenja vas – Poljane

Lokacija izvedbe:

Gorenja vas - Poljane

Vrsta del:

GOI dela za novogradnjo dvorane