Opis

Hišo Sonček je zasnoval Stanovanjski sklad MOL v sodelovanju z Zvezo društev za cerebralno paralizo – Sonček, v njej pa lahko biva 14 oseb . Stavba je zgrajena po sistemu »ISORAST« in dosega standarde za nizkoenergijske stavbe. Ob hiši je tudi vrt, ki je urejen in prilagojen osebam z oviranostmi.

HIŠA SONČEK (Vinčarjeva)

Naročnik:

Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana

Lokacija izvedbe:

Ljubljana

Vrsta del:

Izgradnja stanovanjske stavbe