Opis

Na Osnovni šoli Kolezija – enota Bičevje na Splitski ulici 13 se je po povečanju kapacitet učilniških prostorov in kabinetov pojavila potreba po povečanju zmogljivosti šolskega objekta. Predvidena je odstranitev manjšega obstoječega objekta in dozidava ter celovita prenova s statično, požarno, funkcionalno in energetsko sanacijo na obstoječih objektih šole, razen telovadnice, kotlovnice in zaklonišča. Obzidava dela stavbe likovne učilnice in kabinetov je predmet gradbenega dovoljenja. Ostale ureditve so predmet investicijsko vzdrževalnih del.

OŠ KOLEZIJA – celovita sanacija objekta na Splitski 12

Kategorija:

Naročnik:

MESTNA OBČINA LJUBLJANA

Lokacija izvedbe:

Ljubljana – Kolezija

Vrsta del: