Opis

OŠ Nove Fužine

Kategorija:

Naročnik:

Mestna občina Ljubljana

Leto izvedbe:

Julij 2020 - avgust 2021

Vrsta del:

Celovita prenova in nadgradnja OŠ Nove Fužine, pri kateri se upoštevajo okoljski vidiki