Opis

Za naročnika smo izvedli gradbeno obrtniška in instalacijska dela v sklopu energetske sanacije osnovne šole.

Osnovna šola Cirila Kosmača

Kategorija:

Naročnik:

Občina Piran

Leto izvedbe:

2013 - 2014

Lokacija izvedbe:

Piran

Vrsta del:

Energetska sanacija