Opis

Izvedli smo energetsko sanacijo objekta, ki obsega zamenjavo stare strešne kritine z novo, vgradnjo novega stavbnega pohištva ter izvedbo nove toplotno izolacijske fasade. Poleg tega pa smo izvedli tudi zunanjo in hortikulturno ureditev.

Poleg tega smo odstranili vse obstoječe elemente nosilne konstrukcije znotraj tlorisa objekta med osmi 5 in 10 ter C in F. V tem območju smo odstranijli vse notranje stene in medetažne konstrukcije. Ohranili smo le obodno nosilno konstrukcijo in ostrešje – jekleno palična konstrukcija.

Novo vertikalno nosilno konstrukcijo predstavljajo AB stebri, slopi, nosilci in stene, ki potekajo zvezno od temeljev do vrha. Nove AB stene smo izvedli tudi po celotnem obodu tlorisa z notranje strani neposredno ob obstoječi nosilni konstrukciji.

Osnovna šola Maksa Pečarja

Kategorija:

Naročnik:

Mestna občina Ljubljana, Petrol d.d.

Leto izvedbe:

2018

Lokacija izvedbe:

Ljubljana - Črnuče

Vrsta del:

Rekonstrukcija in energetska sanacija OŠ n.h. Maksa Pečarja