Opis

Projekt je obsegal obnovo vile Komenskega 9. V vili deluje Art center, ki je sodobno in funkcionalno urejen za izvajanje dejavnosti spodbujanja ustvarjalnosti otrok, mladih in odraslih na področju likovnih, kiparskih, grafičnih, glasbenih, filmskih, literarnih in uprizoritvenih dejavnosti za otroke in odrasle. Prostor je namenjen predstavitvi likovne dejavnosti otrok iz vrtcev in osnovnih šol.

PIONIRSKI DOM – ART CENTER

Naročnik:

Mestna občina Ljubljana

Lokacija izvedbe:

Ljubljana

Vrsta del:

Obnova strehe in strešne konstrukcije na spomeniškovarstvenem objektu (objekt kulturne dediščine) in obnova fasade na spomeniškovarstvenem objektu (objekt kulturne dediščine) - izvedba GOI del za rekonstrukcijo objekta