Opis

Poročne dvorane na Ljubljanskem gradu so bile projektirane in prenovljene v letih 1979-82. Projekt je bil izveden po takrat veljavnih tehničnih normativih in predpisih, s takrat dosegljivimi materiali. Predmet rekonstrukcije pa je bila obnova dotrajanih poročnih dvoran in popravilo sanitarij.

Poročne dvorane na Ljubljanskem gradu

Naročnik:

Javni zavod Ljubljanski grad

Leto izvedbe:

2014

Lokacija izvedbe:

Ljubljana

Vrsta del:

Gradbeno obrtniška in inštalaterska dela, potrebna za obnovo poročnih dvoran