Opis

Investitor namerava na lokaciji postaviti večstanovanjsko stavbo s knjižnico in lekarno v pritljičju.
Predvidena stanovanja in bivalne enote bodo namenjene upravičencem za pridobitev neprofitnih stanovanj v njem.

V stavbi se v dveh ločenih stanovanjskih lamelah nad pritličjem predvidi skupno 48 stanovanj in 16 bivalnih enot, umeščenih v štirih nadstropjih. V prvem nadstropju se na terasah uredi zunanje površine namenjene druženju.

Objekt bo v pritljičju pravokotne tlorisne oblike, dimenzije 35,50 x 50,50 m. Objekt bo temeljen na betonski temeljni plošči, ležeči na utrjenem tamponu. Predvideni kostruktivni elementi objekta v kleti so AB horizontalnimi in vertikalnimi vezmi. Konstruktivni elementi stanovanjskih lamel bodo izdelani iz prefabriciranih križno lepljenih stenskih in stropnih plošč, ter delno iz okvirnih montažnih elementov.

Projektiranje in izgradnja montažnega lesenega stanovanjsko – poslovnega kompleksa “Polje IV”

Naročnik:

Javno stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana

Leto izvedbe:

2017 - 2019

Lokacija izvedbe:

Ljubljana - Polje

Vrsta del:

Projektiranje in izgradnja stanovanjsko - poslovnega kompleksa