Opis

Hotel, s katerim upravlja Višja šola za gostinstvo in turizem Bled, je bil zgrajen že leta 1966 in rekonstruiran leta 1973, nato pa je investitor pristopil k fazni prenovi. V 2. fazi prenove, pri kateri smo sodelovali, je bil predmet pogodbenih del prenova dela hotela, ki obsega sobni del in kuhinjski del za potrebe hotela in šolske kuhinje s predavalnico s potrebnimi pomožnimi prostori.

Prenova hotelskih prostorov se je izvedla v okviru kategorizacije hotelskih potreb za 3 zvezdične hotele. Predmet del je bila tako rekonstrukcija vzhodnega dela hotela, kot tudi izvedba novega prizidka, z nosilno konstrukcijo mešanega sistema AB sten in AB okvirov.

ŠOLSKI HOTEL ASTORIA BLED

Naročnik:

Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem Bled

Leto izvedbe:

2012

Lokacija izvedbe:

Bled

Vrsta del:

obrtniška dela – tlakarska dela, mizarska dela, elektro inštalacije, montaža oken in vrat, montaža opreme hotela