Opis

Predmet projekta je bila izvedba II. faze investicije v Športno dvorano (I. fazo investicije v Športno dvorano Podmežakla je predstavljala izgradnja vzhodne tribune v letih 2009 – 2011), in sicer ureditev zaradi dotrajanosti delov objekta ter obnova oz. posodobitev dvorane na način, da bo lahko gostila različne uporabnike (vse kategorije in vse starosti) ter večja mednarodna tekmovanja (tudi prvi del Evropskega prvenstva v košarki 2013).

Izvedba investicije Športna dvorana Podmežakla – II. faza je zagotovila povečanje vadbenih površin na prebivalca v smislu večnamenskosti, saj so vzpostavljeni pogoji za izvedbo večjega števila športnih panog.

ŠPORTNA DVORANA PODMEŽAKLA

Kategorija:

Naročnik:

Občina Jesenice

Leto izvedbe:

2013

Lokacija izvedbe:

Podmežakla

Vrsta del:

Rekonstrukcija