Opis

Objekt je grajen v deloma v masivni, zidani izvedbi, dvorana pa je izvedena montažno z jekleno konstrukcijo. Medetažne horizontalne konstrukcije so izvedene AB. Športna dvorana je etažnosti P in je deloma vkopana, pomožni prostori pa so etažnosti K+P+1N.
Objekt je bil večinoma NE izoliran. Delno toplotno izolacijo predstavljajo strešne plošče iz plino betone ter plino betonske stene. Zasteklitev je v večjem delu izvedena s kopelit stekli. Ostalo stavbno pohištvo je v ALU izvedbi brez prekinjenih toplotnih mostov in z enoslojno zasteklitvijo. Poševna streha ni izolirana. Tlaki kleti niso izolirani, prav tako kletne stene.

Izvedli smo energetsko sanacijo objekta, s čimer se bodo v prihodnosti zmanjšali obratovalni straški. Zamenjali smo komplet stavbnega pohištva, ovoj stavbe pa smo v celoti (razen vkopani del) izolirali.
Obstoječi gabariti so v celoti ohranjeni. V nosilno konstrukcijo nismo posegali.

Na novo smo izvedli:

  • delno pozidava obstoječih zunanjih sten (namesto zasteklitve s kopelitom)
  • fasadno oblogo
  • zamenjava oken
  • zamenjava vhodnih vrat
  • toplotna izolacija poševne strehe

ŠPORTNI PARK KODELJEVO

Kategorija:

Naročnik:

RESALTA d.o.o.

Leto izvedbe:

2018

Lokacija izvedbe:

Ljubljana - Kodeljevo

Vrsta del:

Energetska sanacija