Opis

Mestna občina Ljubljana je s prenovo nekdanjega hotela Švicarija pridobila 2.232,40 m² obnovljenih površin za potrebe umetniškega centra.

V prenovljeni Švicariji je 11 kiparskih in slikarskih ateljejev, 2 ateljeja za mlade umetnike in 4 umetniške rezidence za mednarodno izmenjavo umetnikov. Celotno pritličje je namenjeno javnemu programu – razstavam in drugim prireditvam ter izobraževalnim programom, ki jih bo izvajal Mednarodni grafični likovni center.

ŠVICARIJA

Naročnik:

Mestna občina Ljubljana

Lokacija izvedbe:

Ljubljana

Vrsta del:

Obnova strehe in strešne konstrukcije na spomeniškovarstvenem objektu (objekt kulturne dediščine) in obnova fasade na spomeniškovarstvenem objektu (objekt kulturne dediščine) - izvedba GOI del obnove stavbe