Opis

Objekt je bil grajen leta 1985 kot montažna armiranobetonska konstrukcija, ki jo sestavljajo betonski stebri, nosilci in montažne stropne plošče (AB strešni pokrovi). V konstrukcijo nismo posegali.

Energetska sanacija je zajemala:

  • demontaža vseh strešnih kleparskih izdelkov in zunanjih odtočnih vertikal in ponovna montaža z korekcijami zaradi izvedbe nove fasadne obloge vključno z korekcijami jaškov in vtokov vanje, ter stikovanj med objekti,
  • zamenjavo stavbnega pohištva (petkomornimi PVC profili oken in maska iz alu na zunanji strani v barvi kot na sosednjem objektu),
  • izvedbo nove kontaktne termoizolativne fasadne obloge z grafitnim stiroporom.

TELOVADNICA V OŠ BRANIK

Kategorija:

Naročnik:

Mestna občina Nova Gorica

Leto izvedbe:

2018

Lokacija izvedbe:

Branik

Vrsta del:

Energetska sanacija