Opis

Večnamensko dvorano OŠ Koroški jeklarji – podružnice Kotlje, smo zgradili med Osnovno šolo Kotlje in Vrtcem Kotlje. Dvorana bo služila predvsem nudenju storitev za različne aktivnosti pri druženju otrok in mladine ter izvajanju športne vzgoje, prav tako pa tudi medgeneracijskemu druženju, raznim prireditvam, rekreacijskim športnim aktivnostim med različnimi populacijami, gledališčnim predstavam, itd.
Omenjena investicija predstavlja novogradnjo 1.181,80 m2 površin večnamenske dvorane, v osnovnih gabaritih 48,35 x 20,0 m.

V pritličju so naslednji prostori: večnamenska dvorana (velikosti 576, m2, predvidena notranja velikost dvorane ustreza košarkarskemu, odbojkarskemu in igrišču za badminton), dva ločena vhoda v dvorano in zasilni izhod ter pripadajoči prostori (garderobe, sanitarije, stopnišče pod katerimi bodo čistila …), ločene sanitarije za moške, ženske in invalide (skupne za športni, kulturni in družabni del), kulturni del z gledališkim odrom in odprtim prostorom nad njim (velikosti 50,4 m2) ter skladiščem, dvema garderobama (skupno za športni in kulturni del), družabni prostor s prostorom za pogostitve, skladiščem ter glavnim vhodom. S strani šole ter s strani vrtca pa bo ločen vhod s pripadajočim hodnikom in garderobo s sanitarijami z vadbeno enoto. Vhod s strani vrtca je namenjen tudi za vstop v času prireditev, iz dvorane pa je dostop za shrambo športnega orodja ter kotlovnica.

V 1. nadstropju pa o naslednji prostori: odprt gledališki prostor, sejna dvorana, pisarne za klubske dejavnosti, sanitarije za namenske pisarne in kuhinja.
Sredstva za začetek gradnje nove večnamenske dvorane je naročnik pridobil iz EKO sklada, saj ima zasnovan objekt visok delež lesa in naravnih materialov (več kot 75 % izolacije temelji na naravnih materialih), izredno nizko porabo energije za ogrevanje (manj kot 6 kWh/m3 na leto) in vgrajen sodobni sistem za prezračevanje z izkoristkom več kot 80 % odpadne toplote.
Konstrukcija je pretežno lesena, del konstrukcije pa je zaradi večje statične obremenitve izveden iz jekla oz. armiranega betona.

VEČNAMENSKA DVORANA OŠ KOROŠKI JEKLARJI – PODRUŽNICA KOTLJE

Kategorija:

Naročnik:

Občina Ravne na Koroškem

Leto izvedbe:

06/14/2023

Lokacija izvedbe:

Kotlje, Ravne na Koroškem

Vrsta del:

GOI dela pri novogradnji