Opis

Celoten objekt je pritličen, programsko se ni spreminjal, se je pa nekoliko spremenila funkcionalna shema prostorov.

Vrtec je mešane opečno betonske konstrukcije. Nosilni zidovi objekta vrtca so opečni, debeline 40cm. Streha nad sanitarijami je armirano betonska, ostale strehe so izdelane iz prednapetih votlih plošč v naklonu – enokapnice. Izvedli smo toplotno izolacijo celotnega fasadnega ovoja, v obliki kompaktne fasade s 14 cm toplotne izolacije, zglajene z fasadnim lepilom na armirni mreži in vodoodbojnim ter zrakoprepustnim zaključnim slojem na osnovnem premazu.

Zaradi energetske sanacije smo zamenjali tudi tlake v celotnem vrtcu, razen v delu kjer je razdelilna kuhinja in servisni vhod. Vse notranje stene in nove stropove pa smo tudi na novo prebelili.

Vrtec Dornberk

Kategorija:

Naročnik:

Mestna občina Nova Gorica

Leto izvedbe:

2018

Lokacija izvedbe:

Dornberk

Vrsta del:

GOI dela za energetsko sanacijo vrtca Dornberk