Opis

Pri projektu sodelujemo kot podizvajalec glavnega izvajalca ANDE inženiring d.o.o..

Vrtec bo namenjen 4 oddelkom z vsemi potrebnimi pripadajočimi prostori. Vrtec bo zasnovan atrijsko.
Vzhodni krak bo namenjen mlajšim otrokom (prvo starostno obdobje). Osrednji del bo namenjen osrednjem večnamenskem prostoru. V severnem delu osrednjega dela bodo gospodarski prostori, v nadstropju pa so prostori uprave in prostori za zaposlene. Južni krak bo namenjen starejšim otrokom (drugo starostno obdobje). Južni, zidan del bo namenjen pomožnim prostorom. Ob njem bosta dva oporna zidova z ograjo. Objekt je dvoetažen (P+1 na osrednjem delu, P+Po na vzhodnem in južnem kraku ter P+T na južnem zidanem delu)

Predvidenih je 12 parkirnih mest. Igrišče vrtca zagotavlja ustrezno velike zelene površine in omogoča izbiro raznovrstnih dejavnosti, socialne stike in tudi umik v zasebnost v skladu s kurikulumom in programom vrtca.

Skupno neto površina pritličnega prostora znaša 615㎡ in površina nadstropja 273,5㎡.

Vrtec Laporje

Kategorija:

Naročnik:

Občina Slovenska Bistrica

Leto izvedbe:

06/13/2023

Lokacija izvedbe:

Slovenska Bistrica

Vrsta del: