Opis

Na lokaciji se je prej nahajal 6-oddelčni vrtec in šola. Poleg obstoječega vrtca smo v prvi fazi zgradili nov, 10-oddelčni vrtec neto površine 2.162,13m2, po otvoritvi novega vrtca pa smo se lotili še rušitve starega vrtca in na njegovem mestu postavili nov, 8-oddelčni vrtec z neto površino 1.235,92 m2. Oba vrtca predstavljata organizacijsko in funkcionalno povezano celoto.

Konstrukcija je montažna – lesen objekt temelji na AB temeljni plošči, na mestih večjih razponov pa je ojačana z jeklenimi nosilci. Fasada je tankoslojna v več različnih svetlih naravnih odtenkih, kombinirana z lesenim opažem in pločevino kot zaključkom atike.

Vrtec Šentjernej

Kategorija:

Naročnik:

Občina Šentjernej

Lokacija izvedbe:

Šentjernej

Vrsta del:

GOI dela pri novogradnji