Opis

V letih 2013 in 2014 smo izvedli energetsko sanacijo Zdravstvenega doma v Slovenski Bistrici, ki je obsegala poleg obnove fasade tudi celovito prenovo strojnih inštalacij in ostala gradbeno-obrtniška dela.
Objekt Zdravstvenega doma Slovenska Bistrica sestavljajo tri zgradbe, ki so povezane v kompleks s skupno neto površino 2782 ㎡.

Projekt energetske sanacije obstoječih stavb je obsegal:

  • energetsko učinkovita sanacija obstoječih stavb ali izvedeni ukrepi pri nadomestnih gradnjah (toplotna izolacija fasad, toplotna izolacija podstrešja, zamenjava ali vgradnja oken);
  • sanacija sistemov in uporaba/vgradnja sodobnih tehnologij za ogrevanje, prezračevanje in hlajenje stavb ter okolju prijaznih decentraliziranih sistemov za energetsko oskrbo s poudarkom na kogeneraciji in rabi obnovljivih virih energije;
  • samodejno spremljanje porabe (energetski monitoring), ki omogoča spremljanje kazalnikov operacije

ZDRAVSTVENI DOM SLOVENSKA BISTRICA

Naročnik:

Občina Slovenska Bistrica

Leto izvedbe:

2013 - 2014

Lokacija izvedbe:

Slovenska Bistrica

Vrsta del:

Energetska sanacija