Opis

Projekt je v izvajanju.

Vrtec Grgar

Kategorija:

Naročnik:

Mestna občina Nova Groica

Leto izvedbe:

nov 2020 – mar 2022

Lokacija izvedbe:

Nova Gorica

Vrsta del:

Projektiranje in gradnja montažnega vrtca