Opis

Izbrano zemljišče za gradnjo vrtca in podružnične šole bo zagotovilo vse potrebne zdravstvene, pedagoške, ekonomske, ekološke, urbanistične in tehnične pogoje. Izbrano zemljišče je v bližini prometnega omrežja, vendar v mirnem predelu, stran od prometnega in proizvodnega hrupa. Od glavne prometnice je odmaknjeno cca 65 m.

Od sosednjih zgradb je šola odmaknjena najmanj za 2-kratno višino višje zgradbe. Pot do šole bo varna, ne vodi čez zelo prometne ceste, nezavarovane železniške prehode in mostove. Dolžina poti do šole mora ustrezati starosti otrok. Praviloma ne bo daljša od 1500 metrov. Zemljišče za gradnjo šole bo komunalno opremljeno skladno z obstoječimi predpisi. Zemljišče je v prisojnem zelenem predelu v bližini travnikov, na zdravem gradbenem terenu, ki ni poplaven ali močviren in ima relativno nizek nivo talne vode, je varen pred naravnimi katastrofami in zaveten. Na lokaciji je svež zrak brez prahu, megle, dima, plinov in sevanj.

Zemljišče namenjeno gradnji vrtca in podružnične šole je velikosti 4.043,73 m2, nahaja se v območju centralnih dejavnosti, zajema parcelo za stavbo, parkirišče, dostope in dovoze na parkirišče, gospodarsko dvorišče, ter igrišče.

Vrtec Turjak

Kategorija:

Naročnik:

Občina Velike Lašče

Leto izvedbe:

2021 – mar 2022

Lokacija izvedbe:

Velike Lašče

Vrsta del:

Izgradnja podružnične šole in vrtca